Dokumenty urzędowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju tłumaczenia urzędowe – przekłady dokumentów wystawionych przez organy państwowe czy też organizacje zarówno w kraju, jak i za granicą. Zazwyczaj wymagają one dodatkowego uwierzytelnienia, które potwierdza wiarygodność i ważność przekładu jako dokument urzędowy.

Nasze biuro tłumaczeń w Boguchwale podejmuje się przekładów takich dokumentów jak:

 •   dokumenty rejestracyjne firm (NIP, REGON)
 •   świadectwa maturalne, pracy
 •   uchwały 
 •   certyfikaty
 •   decyzje i zaświadczenia wydane przez organy administracji publicznej
 •   dokumenty rejestracyjne pojazdów
 •   akty małżeństwa, zgonu, urodzenia
 •   dyplomy
 •   poświadczenia zameldowania
 •   paszporty
 •   i więcej.

Podejmujemy się przekładów urzędowych z języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski. Posiadamy również uprawnienia do wykonania przekładów przysięgłych.